Gesällprov i konstinramaryrket

Välkommen att avlägga Gesällprov i Konstinramaryrket den 14 oktober 2016 på Glasskolan i Katrineholm.

Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Ett godkänt gesällprov ger möjlighet att ansöka om Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. De fullständiga provbestämmelserna finns att ladda ner från GBFs hemsida. Läs mer om gesällprovet i bifogad inbjudan!

Anmälan
Görs senast 5 september 2016 och du anmäler dig på GBFs hemsida www.gbf.se under fliken Utbildning – Anmäl dig till utbildning

Ytterligare information
Har du frågor om gesällprovet är du välkommen att kontakta anne@gbf.se.