Allt inom ramarna i 40 år!

Integritetspolicy

Om Konstlist AB, vår webbplats och vår integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Konstlist AB (org.nummer: 556233-5942). Konstlist AB grundades 1983 och vi finns i Heby i Uppland. Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av ramlist, maskiner, passepartout-kartong och tillbehör till inramningsbranschen. Med vår målinriktade inställning till ett brett och kvalitativt sortiment kan vi leverera och tillgodose våra kunder på bästa tänkbara sätt.

Konstlist AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. 

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Konstlist samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

  • Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
  • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades.
  • Kundinställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.
  • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
  • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
  • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, IP-adress och betalningshistorik.
  • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
  • Användargenererade data om din interaktion med Konstlist marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på.

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Konstlist samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker vår hemsida, deltar vid våra events, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med oss och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig.

Om du är innehavare av ett ÅF-konto på Konstlists webbplats samlar vi även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på vår webbplats, dina kundinställningar för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Konstlist samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

a) Hantera beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Konstlists allmänna försäljningsvillkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

b) Tillhandahålla och hantera ÅF-konto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik. Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla och administrera ditt ÅF-konto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Villkoren för Konstlist-konto. Om uppgifterna inte lämnas kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig registrering av konto eller avsluta kontot.

c) Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har ÅF-konto

Vi på Konstlist vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig samt påminna om övergivna digitala varukorgar. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som Konstlist samlar in såsom ort, orderhistorik och användargenererade data. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

d) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per e-post och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som Konstlist säljer samt visa rekommendationer. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

e) Hantera ärenden som kommer in till Konstlist support och kundtjänst

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Konstlists aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

f) Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av Konstlist

Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Konstlist AB ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t ex vid en defekt produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Konstlist samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

g) Utvärdera, utveckla och förbättra Konstlists tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl och ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som Konstlist tillhandahåller. 

Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att Konslist ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

a) Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Konstlist, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

b) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett ÅF-konto på Konslists hemsida har du ingått ett avtal med Konstlist som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till kontot. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Konstlist allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Konstlist registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten.

c) Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Konstlist bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av ÅF-konto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Konstlist även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1 Konstlist kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Konstlist komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

7.2 Konstlist sparar personuppgifter kopplade till ditt ÅF-konto och nyhetsbrev så länge du är aktiv genom att interagera med Konstlist på olika sätt. 

8. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

ÄndamålLaglig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att kunna hantera dina beställningar och köpAvtalsförpliktelser enligt Konstlists allmänna villkor• Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e-postadress
• Kontoinformation
• Kundnummer
• Orderinformation
• Finansiell information
Fem år efter att din beställning är betald och levererad eller, om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut.
För att tillhandahålla och hantera ditt återförsäljarkontoAvtalsförpliktelser enligt Konstlists allmänna villkor• Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress
• Kontoinformation t.ex. användarnamn och lösenord
• Kundnummer
• Orderinformation såsom orderhistorik
• Betalningsuppgifter
• Användargenererade data
• Kundinställningar
Så länge du har ett återförsäljarkonto.
För att lämna personligt anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personligt anpassad upplevelse av vår webbutik och nyhetsbrev via mailAvtalsförpliktelser enligt Konstlists allmänna villkor• Kontaktuppgifter
• Kontoinformation
• Orderinformation såsom orderhistorik
• Betalningsuppgifter
• Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt platsinformation
• Kundinställningar
Så länge du har ett återförsäljarkonto och prenumeration av nyhetsbrev.
För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra supportfunktionerBerättigat intresse• Kontaktuppgifter t.ex. telefonnummer och e-postadress
• Kontoinformation
• Kundnummer
• Orderinformation såsom ordernummer, köpta produkter och leveranstidpunkt
• Betalningsuppgifter såsom betalsätt
• Användargenererade data
• Anställning
• Korrespondens och annan information om supportärenden såsom teknisk information om kundens utrustning
Fem år efter den senaste kontakten i ärendet eller, om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre, efter att den perioden har löpt ut.
För att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom krav i bokföringslagen, produktansvar samt skydd av dina personuppgifter i våra systemRättslig förpliktelse• Kontaktuppgifter t.ex. namn och adress
• Kontoinformation
• Kundnummer
• Orderinformation såsom datum för köp
• Betalningsuppgifter
• Korrespondens och annan information om supportärenden
Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighets beslut.
För att förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhetBerättigat intresse• Kontaktuppgifter t.ex. namn och telefonnummer
• Kontoinformation
• Kundnummer
• Orderinformation t.ex. beställda varor
• Betalningsuppgifter såsom betalsätt
• Användargenererade data t.ex. klick- och besökshistorik
Under tiden som nödvändiga kontroller utförs. Om behandlingen leder till polisanmälan kommer uppgifterna att sparas så länge det krävs för att fullfölja anmälan och fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.
För att utvärdera, utveckla och förbättra Konstlists tjänster, produkter och system för våra kunder generelltBerättigat intresse• Kontaktuppgifter
• Kontoinformation
• Orderinformation
• Betalningsinformation
• Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt enhetsinformation
• Kundinställningar
• Korrespondens och annan information om supportärenden t.ex. feedback på produkter och tjänster och svarstider
Så länge du har ett ÅF-konto för dig som är kontoinnehavare.

Fem år efter att du senast interagerat med Konstlist om du inte är innehavare av ÅF-konto, t.ex. besökt vår hemsida, loggat in på tidigare ÅF-konto eller klickat på en länk i vår kommunikation till dig.

9. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Konstlist delar inte dina personuppgifter med andra aktörer utan ditt samtycke.

10. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Konslist som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

11. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

11.1 Konstlist ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på Konstlist vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har Konstlist rätt att ta ut en administrativ avgift om 100 kr.

b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Konstlist är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c) Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Konstlist tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Konstlist omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Konstlist har gjort och det saknas berättigat intresse för Konstlist eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Konstlist ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

d) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Konstlist och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

e) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Konstlist utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.

f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När Konstlist behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot Konstlists intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Konstlist om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Konstlist fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Detta styr du själv över genom inställningarna på i nyhetsbrevet och hemsida där du väljer om du vill ta emot marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personligt anpassade erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper.

11.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Konstlist har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Konstlist som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

13. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

13.1 Den senast uppdaterade versionen av Konstlists integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

13.2 Konstlist har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Konstlists webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt nyhetsbrev och ÅF-konto genom att kontakta Konstlist, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

14. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Tel: 0224-313 60
E-post: info@konstlist.se

Produktnyheter

Nyheter