Ny färg i serien Calmando

Serien Calmando har fått en femte färg. Vit vacker furulist.