Prishöjning på Nielsen-produkter

Fr o m 1 april 2021 höjer Nielsen priserna på sina produkter. Närmare bestämt med 3,2%. Detta innebär att vi på Konstlist också måste justera deras priser.

Konstlist har beslutat att inte höja övriga priser för 2021. Det innebär att priserna från 2020 års katalog även kommer att gälla under 2021. Vi tycker det är motiverat att inte höja priser i år då euro-kursen mot den svenska kronan har sjunkit lite grann under året.

Vi har gjort en ny katalog för 2021 som endast kommer finnas tillgänglig för nedladdning som PDF. Där kan ni finna de nyheter som tillkommit under året, samt att priserna alltså är de samma som 2020.

Den enda justering som är gjord är på Nielsen-produkter.

2022 kommer vi återigen att trycka papperskatalog.

Du vet väl att vi håller samma pris som Nielsen.