Välkommen att tävla i SM i Konstinramning 2020

Locka fram trollkarlen i dig och anta utmaningen att tävla i SM i Konstinramning 2020! Årets tema är Harry Potter och du har nu chansen att ge prov på utomordentlig kreativitet och hög hantverksskicklighet. Det går också bra att krydda med en smula magi. Ditt bidrag kan utgöras av bilder eller objekt – eller varför inte både och – valet är ditt! 

Bedömningskriterier
Tävlingsbidragen bedöms av en professionell jury, som granskar och bedömer varje inramning utifrån kriterierna val av material, noggrannhet i arbetet samt helhetsintryck, kreativitet och estetik. Hur väl inramningen följer temat bedöms också. Juryn utser 1:a, 2:a och 3:e pris.

Tävlingen avgörs på Glasdagen
Tävlingen avgörs 31 januari 2020 i samband med Glasbranschföreningens branschträff Glasdagen på Courtyard by Marriott i Stockholm. De tävlande bidragen ställs ut på plats och kan beskådas under hela dagen. Deltagarna på Glasdagen får också möjlighet att rösta på sin favorit, vilken tillkännages i samband med prisutdelningen under galamiddagen. 

Tävlingsregler och instruktioner
• Alla konstinramare verksamma i Sverige är välkomna att delta i tävlingen. 

• Tävlingsbidraget kan utgöras av bilder och/eller objekt inspirerat av berättelsen om Harry Potter av författaren J.K. Rowling. 

• Det förenade yttermåttet får högst vara 140 cm (t.ex. 60×80 cm). 

• När arbetet är klart skickas information om vem som har gjort inramningen samt en bild på färdig inramning med e-post till karin.lindskog@gbf.se. 

• Information om materialval (innehållsdeklaration) ska fästas på baksidan av inramningen. OBS! För att granskarna ska kunna göra en opartisk bedömning är det av yttersta vikt att inget person- eller företagsnamn syns på inramningens fram- eller baksida. Tävlingsbidraget ska skickas/lämnas till Glasbranschföreningens kansli och finnas där senast 17 januari 2020, kl 14. Besöks-/leveransadress: Skeppsbron 40, 111 30 Stockholm. 

• Som tävlingsdeltagare ansvarar du själv för att ta med ditt bidrag efter prisutdelningen på Courtyard by Marriott 31 januari i Stockholm. 

Anmälan och anmälningsavgift Sista anmälningsdag är 15 november 2019.
Anmälningsavgiften till SM i Konstinramning är 450 kr (exkl. moms) för medlem i Glasbranschföreningen och 900 kr (exkl. moms) för icke medlem. Avgiften faktureras efter anmälan och är en bekräftelse på deltagande i tävlingen. Din anmälan är bindande och anmälningsavgift återbetalas ej. 

Gå in på Glasbranschföreningens hemsida och anmäl dig.

Frågor
Om du har frågor om SM i Konstinramning är du välkommen att kontakta projektledare Karin Lindskog, Glasbranschföreningen, på karin.lindskog@gbf.se / 08-453 90 73. 

Mer information om Glasdagen
Glasdagen är Glasbranschföreningens stora branschträff för alla medlemsföretag. Det är en inspirationsdag med seminarier och föredrag som ger möjlighet till diskussion om viktiga framtidsfrågor för företagare generellt och för företag i glasbranschen i synnerhet. Glasdagen avslutas med en gemensam middag, då även prisutdelningen för SM i Konstinramning äger rum. Om du deltar i tävlingen men inte är medlem i Glasbranschföreningen har du ändå möjlighet att delta på de programpunkter som handlar om konstinramning med start efter lunch. Du är också hjärtligt välkommen att medverka på middagen och prisceremonin.