Ytterligare prishöjning på Nielsen-produkter

Nielsen har nu hastigt beslutat att höja sina priser igen på alla sina produkter med 6,2% från den 15 april. De kom nyligen ut med sin nya prislista som började att gälla från 1 april i år och gör nu alltså ytterligare en höjning.

Viktigt att veta är att det alltså bara är Nielsens produkter som vi har som höjs. Alla övriga produkter i Konstlists nya prislista från januari 2022 är de samma. De höjs alltså inte.

Nedan kan du se det brev som Nielsen skickat och som förklarar denna höjning.

Önskar du Nielsens nya prislista i Excel-format, så skicka e-post till oss.

Du vet väl att vi håller samma pris som Nielsen.

Vår webshop och PDF-katalog kommer att uppdateras snarast möjligt.